Arlette Quỳnh-Anh Trần

Arlette Quỳnh-Anh Trần là người viết và giám tuyển thường trú tại Sài Gòn, Việt Nam. Là giám đốc và giám tuyển của Post Vidai, và là thành viên của nhóm Art Labor, thực hành giám tuyển của cô hướng tới việc vượt lên những giá trị thuần tuý mỹ học trong nghệ thuật; cô coi nghệ thuật như một chất xúc tác, thông qua ngôn ngữ thị giác để diễn giải, chất vấn và trần thuật lại tính đa dạng của đời sống và của những ngành nghiên cứu. Cô tập trung vào hoạt động hợp tác giữa nghệ thuật thị giác và những ngành khác, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tới kinh doanh, thiết kế và thời trang.

Arlette đã đóng góp những nghiên cứu, viết lách và suy tư của mình cho nhiều ấn bản, triển lãm và dự án tại địa phương và quốc tế như Istanbul Biennale 2015; Giải thưởng Hugo Boss châu Á 2015, 2084 (2012) với Pelin Tan và Anton Vidokle; Số hoá Tư liệu lưu trữ cho Blue Space Contemporary Arts Centre cho Asia Art Archive (Kho lưu trữ Nghệ thuật Châu Á); World Biennale Forum No. 1, Kwangju, Korea; synapse – International Curator Network, HKW, Berlin; và nhiều triển lãm nhóm cũng như cá nhân cho các nghệ sỹ trẻ trong khu vực.