Tưởng tượng lãnh thổ

Nguyễn Ban GaNgày:  18/11 – 18/12/ 2016
Thời gian: 15h00 – 19h00 Thứ tư – Chủ nhật
Địa điểm: Nhà Sàn Collective ,Tòa nhà Hanoi Creative City, 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng