Oscar Salemink

Oscar Salemink là Giáo sư Nhân học Châu Á của trường Đại học Copenhagen và Giáo sư Danh dự của Viện Tôn giáo, Chính trị và Xã hội thuộc trường Đại học Cơ Đốc Australia (Melbourne). Nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Amsterdam dựa trên đề tài nghiên cứu về Tây Nguyên, Việt Nam, ông bắt đầu làm việc tại Đại học VU ở Amsterdam từ năm 2001 đến 2011 và trở thành Giáo sư Nhân học Xã hội năm 2005. Từ năm 1996 đến 2001, ông phụ trách hồ sơ cho Quỹ Ford tại Thái Lan và Việt Nam. Hiện nay, ông chủ nhiệm dự án Châu Âu Toàn cầu: Cấu thành Châu Âu từ bên ngoài qua hiện vật (đây là dự án nghiên cứu ở Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và Brazil do Hội đồng Nghiên cứu Tự do Đan Mạch tài trợ trong thời gian từ 2015 đến 2018) và dự án Di sản tín ngưỡng: Di sản hoá tín ngưỡng và thiêng hoá di sản ở Châu Âu đương đại (dự án nghiên cứu cùng với cộng sự ở Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh).

Một số ấn bản dài bao gồm: Colonial Subjects (1999); Vietnam’s Cultural Diversity (2001); The Ethnography of Vietnam’s Central Highlanders (2003); The Development of Religion, the Religion of Development (2004); A World of Insecurity: Anthropological perspectives on human security (2010); the Routledge Handbook on Religions in Asia (2014); Scholarship and Engagement in Mainland Southeast Asia (2015); và cho các tập san chuyên đề về History and Anthropology (1994), Focaal – European Journal of Anthropology (2006 and 2016) và Journal of Southeast Asian Studies (2007).