Roger Nelson

Roger Nelson là nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật và giám tuyển độc lập thường trú tại Phnom Penh, đồng thời, là nghiên cứu sinh của trường Đại học tổng hợp Melbourne với đề tài về tính hiện đại và đương đại trong “nghệ thuật Campuchia” giai đoạn 1955 – 2015.

Anh đã đóng góp bài viết cho các tạp chí khoa học như Tính đương đại: Hiện diện Lịch sử trong Văn hoá Thị giác, Tạp chí nghiên cứu Stedelijk và Udaya: Tạp chí Nghiên cứu Khmer; trong các tạp chí nghệ thuật như Nghệ thuật châu Á Thái Bình Dương; cũng như sách và hàng loạt các vựng tập triển lãm. Bên cạnh đó, anh đã tổ chức nhiều triển lãm cũng như dự án tại Úc, Cambodia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và tiến cử nghệ sĩ cho hàng loạt giải thưởng và các chương trình lưu trú nghệ thuật. Roger cũng hợp tác với Nguyễn Thị Thanh Mai trong một vài dự án như Ngày qua Ngày do Sao La tổ chức dưới dạng triển lãm cá nhân tại thành phố Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và ở Sa Sa Bassac ở Phnom Penh năm 2015. Năm 2015-16 Roger là học giả tham gia vào chương trình nghiên cứu Gắn kết Tham vọng: Lịch sử mới của Nghệ thuật Đông Nam Á của Viện Power, do Chương trình Kết nối Lịch sử Nghệ thuật của Quỹ Getty tài trợ. Ngoài ra, anh còn tham gia giảng dạy tại Khoa Lịch sử Nghệ thuật và Nghiên cứu Châu Á của trường Đại học tổng hợp Melbourne cũng như thuyết trình tại các hội thảo quốc tế như Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York. Roger là thành viên đồng sáng lập và biên tập tạp chí chuyên ngành ĐÔNG NAM NGÀY NAY: Đa phương trong Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại do NUS, Singapore xuất bản.