Trần Quang Đức

Trần Quang Đức, sinh năm 1985, là một nhà nghiên cứu Hán Nôm độc lập. Anh theo học tại Đại học Quốc gia, sau đó tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh năm 2009. Anh từng làm việc tại công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam và Viện nghiên cứu Văn học. Hiện nay, anh hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu với các mảng đề tài về lịch sử, văn hóa Việt Nam cổ trung đại. Anh là tác giả cuốn sách Ngàn năm áo mũ, công trình nghiên cứu đầu tay được giải thưởng Sách hay 2014 ở hạng mục Phát hiện mới. Anh đã chuyển dịch và cho ra mắt phần Bản ký thuộc bộ Sử ký của Tư Mã Thiên vào cuối năm 2014.