Trương Quế Chi

Tốt nghiệp thạc sĩ ngành nghiên cứu điện ảnh Đại học Paris 3 Nouvelle Sorbonne, Trương Quế Chi tham gia năng động trong cả hai lĩnh vực nghệ thuật thị giác và điện ảnh thông qua các hoạt động sáng tạo, giám tuyển và giáo dục. Cô thực hiện các dự án nghệ thuật cá nhân thăm dò sự phức tạp giữa tư liệu, kí ức và tưởng tượng, khả năng tái tư duy lịch sử và chuyện thời sự trong việc dàn cảnh những phân mảnh quá khứ và hiện tại cũng như tính xác thực, tiến trình hình thành, định vị và tan rã của các hình ảnh.

Các thực hành của cô đã tham gia trong các liên hoan phim, triển lãm, hội thảo như Liên hoan phim quốc tế Oberhausen, Đức; Les Rencontres Internationales Paris/Berlin – New Cinema and Contemporary Art; Gaité Lyrique, Pháp; Haus der Kulturen der Welt, Đức; Liên hoan phim Torino, Ý; hội thảo Việt Nam đương đại: Văn học, Điện ảnh và Ngôn ngữ tại Viện ngôn ngữ và văn minh phương Đông, Pháp; etc.

Quế Chi hiện làm việc trong ban giám tuyển của Nhà Sàn Collective và khoa Điện Ảnh, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cuối năm 2016, triển lãm cá nhân thứ hai của cô, trực thuộc chương trình Nhận thức thực tại do Sàn Art hợp tác với Quỹ Prince Claus tổ chức, sẽ diễn ra tại trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory, Tp Hồ Chí Minh.