Yang Jing

Yang Jing tốt nghiệp cử nhân về Bảo tàng học tại trường Đại học Fudan, Thượng Hải và thạc sĩ nghiên cứu về giới tại trường Đại học Trung Hoa tại Hongkong. Cô hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu về mối quan hệ giữa truyền thông, trình diễn và giới. Là biên tập viên của Tờ đưa tin Đại học Trung Hoa, cô phụ trách mảng ấn phẩm về nghệ thuật, nghiên cứu về giới và các bộ phận thiểu số. Với tư cách là phóng viên mảng tin tức châu Âu, chuyên trách về nghệ thuật và văn hoá. cô quan tâm nghiên cứu những trào lưu xã hội toàn cầu, nơi nghệ thuật và truyền thông được phát tán với tư cách là phương tiện phản kháng. Hiện tại, cô là nghiên cứu sinh ngành Nghiên cứu Liên văn hoá của trường Đại học Heidelberg, CHLB Đức.