Chiều khác của Đường Biên của Nguyễn Trần Nam

QUẢNG TRỊ, BÌNH THUẬN & CAO BẰNG, VIỆT NAM | Tháng 12 năm 2015 – Tháng 6 năm 2016

Chiều khác của Đường biên của Nguyễn Trần Nam tập trung vào các sự kiện, địa điểm và thời gian đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cũng như thay đổi để có một Việt Nam hôm nay. Quan sát một loạt các biên giới lãnh thổ cùng với những thay đổi, đột biến và chia cắt về mặt tâm lý, chính trị xã hội và không gian, dự án mang đến những truy vấn về sản phẩm lịch sử và chính trị ở Việt Nam.

Khai mạc: 18:00 Thứ Sáu 18 tháng 11 năm 2016
Triển lãm: 19 tháng 11 – 18 tháng 12 năm 2016 | 15:00 – 19:00 Thứ Tư – Chủ nhật
Địa điểm: Nhà Sàn Collective
Địa chỉ: Tầng 15, Hanoi Creative City, 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Xem triển lãm