Bên kia rừng rậm

 

Trương Công TùngNgày:  14/10 – 06/11/ 2016
Thời gian: 3pm- 7pm
Địa điểm: Nhà Sàn Collective, 15th Floor, Hanoi Creative City, 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng dist., Hà Nội