Phim số 2

Tạ Minh ĐứcNgày:   9 – 23 tháng Mười 2016
Thời gian:  9h00 – 18h00 Thứ hai- Chủ nhật
Địa điểm: Japan Foundation,27 Quang Trung, Hoàn Kiếm