artist_nam_tran

Nguyễn Trần Nam

Sinh năm 1979, Nguyễn Trần Nam thuộc lứa nghệ sĩ đương đại thứ hai của Hà Nội, là một trong những nghệ sĩ trụ cột của Nhà Sàn Collective. Kể từ khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2003, Nam đã xây dựng một chuỗi tác phẩm đa dạng với nhiều loại hình và chất liệu khác nhau. Lấy cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân, các tác phẩm của anh khi tối tăm, nặng nề, khi khôi hài, giễu nhại, phản ánh mối quan hệ giữa con người thuộc các giai tầng xã hội khác nhau, đồng thời, làm bật lên các vấn đề xã hội, chính trị và lịch sử Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại.

Các triển lãm tiêu biểu của Nguyễn Trần Nam bao gồm Đến tận cùng [nào]? (Sàn Art, TP.HCM, 2015), Những Chương Vỡ (Manzi Art Space, Hà Nội, 2014), Những chân trời có người bay 2 (Quỹ Văn hoá Nhật Bản, Hà Nội, 2012), Hinterland (Luggage Store Gallery, San Francisco, Mỹ 2012), Năm Năm (Hà Nội, 2012), Kẽ (Nhà Sàn Studio, Hà Nội, 2010, Vô hạn (Ryllega Gallery, Hà Nội, 2008)…

Dự án trong Chân trời 3