Chuyện từ Không gian sống

Bùi Kim ĐĩnhArlette Quỳnh-Anh Trần

hội thoại bàn tròn với

Nguyễn Thị Thanh Mai về dự án Ngày qua Ngày
Tạ Minh Đức về dự án Phim số 2


Thời gian: Tháng 10 năm 2016 / Ngày & giờ chính xác sẽ sớm được cập nhập
Tại: Nhà Sàn Collective, Tầng 15, Hanoi Creative City, 1 Lương Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội