Hình dung Việt Nam: từ Quá khứ đến Hiện tại

Nếu ta bắt tàu Thống Nhất 1, đi từ Hà Nội vào TP. HCM (hoặc từ TP. HCM ra Hà Nội), ta có thể “nhìn thấy” Việt Nam theo đúng nghĩa đen của từ này, lịch trình đó có thể giúp chúng ta “hình dung” về một đất nước. Tương tự như vậy, nếu xem một tấm bản đồ ta cũng có thể “hình dung” ra một Việt Nam.

Tuy nhiên, tàu hoả và dạng bản đồ quen thuộc với chúng ta ngày nay đều là sản phẩm của thời hiện đại. Chúng đều bắt đầu được biết tới ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX.

Vậy thì trước đó Việt Nam “trông” ra sao? Người đời trước đã “nhìn nhận” hay “hình dung” (từ trong tâm tưởng) như thế nào về Việt Nam trước nửa sau thế kỷ XIX? Những cách thức mới để hình dung đất nước đã tạo nên những ảnh hưởng thế nào? Đây sẽ là chủ đề của bài thuyết trình. Cùng lúc, buổi trò chuyện cũng sẽ giới thiệu một số phương thức mà những học giả đã bàn tới về vấn đề “hình dung” một quốc gia.

Liam Kelly

trò chuyện cùng

Phụ Lục về dự án Lữ trình TN1

Thời gian: 16:30 – 19:00, ngày 10 tháng 7 năm 2016
Tại: Nhà Sàn Collective, Tầng 15, Hanoi Creative City, 1 Lương Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội