Chuyến đi cuối cùng

 Ngày:  8 – 21 Tháng 1,2017
Thời gian: 9h00 – 19h00 Thứ hai- Thứ sáu
Địa điểm:  Goethe-Institut Hanoi, 56/58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình.