Vô đề

Nguyễn Quốc Thành


Ngày:  18/11 – 18/12/ 2016
Thời gian 15h00 – 19h00 Thứ tư – Chủ nhật
Địa điểm:  Nhà Sàn Collective ,Tòa nhà Hanoi Creative City, 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng