artist_tuan_mami

Tuấn Mami

Sinh năm 1981, Tuấn Mami là nghệ sĩ thị giác đa ngành sống và làm việc tại Hà Nội. Tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2006, thực hành của anh bao gồm các loại hình sắp đặt, video, trình diễn và nghệ thuật ý niệm. Tác phầm của Tuấn Mami thường dựa trên những khái niệm mang tính biệt vị và tái cấu trúc để chất vấn về thực trạng xuống cấp của xã hội, về những tương tác giữa nghệ thuật và con người cũng như mối tương quan phức tạp giữa nhu cầu của con người và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Năm 2012, Tuấn Mami thành lập trung tâm nghệ thuật MAC-Hanoi và đồng sáng lập Nhà Sàn Collective năm 2013. Anh tham gia tích cực các liên hoan nghệ thuật, triển lãm và chương trình nghệ sĩ lưu trú uy tín trong và ngoài nước như In.Visible Borderline (MetaHouse Art Space, Phnompenh, Campuchia, 2016), Plastic Myths (Asia Culture Center, Gwangju, Hàn Quốc, 2015), Những chân trời có người bay 1 (Rory Gill Fine Art Gallery, London, UK, 2011), Những chân trời có người bay 2 (Japan Foundation, Hà Nội, Việt Nam, 2012) v.v

Thông tin thêm về Mami:

Dự án trong Chân trời 3