Liam Kelley

Liam Kelley là Phó Giáo sư Lịch sử tại Đại học Hawaii ở Manoa. Ông giảng về lịch sử Đông Nam Á, nghiên cứu và viết về lịch sử Việt Nam. Gần gây ông tiến hành nghiên cứu về những nỗ lực khám phá nguồn gốc người Việt của nhiều cá nhân khác nhau trong thời hiện đại, từ những học giả người Pháp dưới thời Pháp thuộc cho tới những học giả người Việt trong thời kì hậu thuộc địa. Ông cũng là người đồng sáng lập và tổ chức chuỗi hội thảo Engaging with Việt Nam từ năm 2010.

Thông tin thêm về Liam: